Jak czytać i interpretować wybrane metryki statycznej analizy kodu?

Lines of code (LOC): Opis: Mierzy ilość linii kodu w rozpatrywanym typie. Interpretacja: Metryka ta może być używana jako wskaźnik za dużych metod i klas. Comment lines of code (CLOC): Opis: Ilość linii komentarza. Interpretacja: Niska wartość może wskazywać na niedostateczne udokumentowanie kodu. Halstead’s volume (V) Opis: Opisuje rozmiar implementacji algorytmu. Obliczanie V jest oparte Read more about Jak czytać i interpretować wybrane metryki statycznej analizy kodu?[…]

Analiza statyczna kodu

Analiza statyczna kodu – analiza struktury kodu źródłowego lub kodu skompilowanego bez jego uruchomienia. Zastosowania: – automatyczna ocena zmian w kodzie – szybka, wstępna analiza otrzymanego projektu – uzyskiwanie informacji o zgodności kodu z narzuconymi standardami – wspieranie procesu code review – wykrywanie słabych punktów projektów – miejsc wymagających refaktoryzacji. Zalety: – Szybkość działania – Read more about Analiza statyczna kodu[…]

Haversine formula – Calculate distance between two Latitude/Longitude

Foreword Haversine formula is a very popular and often used method at developing GPS applications. The Haversine formula is used to calculate distance by latitude and longitude of two different points. This is the shortest distance between two points on the Earth’s surface. Mathematical foundation Implementing a pattern on a database query using SQL looks Read more about Haversine formula – Calculate distance between two Latitude/Longitude[…]

Posted in SQL

Wstęp – Web accessibility

We współczesnym świecie Internet stał się powszechnie używanym narzędziem oddziałującym na bardzo wiele sfer ludzkiego życia. Jest kluczowym środkiem, który pozwala na wolność słowa, realizację prawa dostępu do informacji, prawa do nauki, pracy czy też dostępu do dóbr kultury. Dostępność serwisu internetowego oznacza możliwość swobodnego korzystania z publikowanych na nim treści wszystkim użytkownikom, bez względu Read more about Wstęp – Web accessibility[…]

Jak rozumieć dostępność stron internetowych

Strona lub serwis internetowy jest dostępny wtedy, gdy osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mają pełny dostęp do jego treści, ich obsługa nie sprawia im problemu oraz rozumieją informacje w nim zamieszczone. Dostępność stron internetowych możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie, pierwsza z nich to dostępność informacji umieszczanych na stronach, druga związana jest z aspektami technicznymi Read more about Jak rozumieć dostępność stron internetowych[…]

Rodzaje niepełnosprawności

Wstęp Niepełnosprawność jest pojęciem bardzo szerokim, co potwierdza istnienie wielu definicji oraz klasyfikacji niepełnosprawności. Różne rodzaje niepełnosprawności wiążą ze sobą pewne ograniczenia podczas korzystania z serwisów internetowych. Osoba z ubytkiem słuchu będzie miała problem z odsłuchaniem nagrania, niewidomy nie zobaczy grafiki, użytkownik, który ze względu na chorobę posługuje się tylko klawiaturą, może zostać wykluczony z dostępu do Read more about Rodzaje niepełnosprawności[…]

Dostępność treści

Wstęp Tekst jest podstawowym rodzajem informacji przekazywanym przez serwisy internetowe. Dzięki dostępowi do Internetu mamy możliwość korzystania z nieograniczonego zasobu informacji. Nie każda jednak z tych informacji jest przedstawiona w postaci dostępnej dla użytkownika. Grafiki, mapy, wideo oraz innego rodzaju pliki multimedialne są kolejnym rodzajem informacji przekazywanym przez serwisy internetowe. W idealny sposób uatrakcyjniają wygląd strony Read more about Dostępność treści[…]

Dostępność nawigacji

Wstęp Nawigacja, często określana nazwą menu, jest najistotniejszą funkcją serwisu internetowego. Podstawową cechą, jaką powinna wyróżniać się dobra nawigacja jest intuicyjność. Prostota jej używania powinna umożliwić użytkownikowi w szybkim czasie zrozumienie struktury całej strony. Nawigacja powinna wyglądać, a przede wszystkim zachowywać się tak samo na każdej stronie serwisu internetowego, dzięki czemu jest przewidywalna i łatwa Read more about Dostępność nawigacji[…]

Dostępność formularzy

Wstęp Formularze są elementami, które umożliwiają interakcję użytkownika z serwisem. Za ich pomocą realizowana jest komunikacja, zakupy online czy wyszukiwanie informacji.  Projektowanie formularza dostępnego dla wszystkich użytkowników, a w szczególności dla osób niepełnosprawnych, jest trudnym zadaniem, ponieważ wymaga od projektantów i programistów wiedzy na temat obowiązujących standardów dostępności. Dobrze zaimplementowany formularz powinien wyróżniać się zrozumiałymi etykietami, Read more about Dostępność formularzy[…]