Wstęp – Web accessibility

We współczesnym świecie Internet stał się powszechnie używanym narzędziem oddziałującym na bardzo wiele sfer ludzkiego życia. Jest kluczowym środkiem, który pozwala na wolność słowa, realizację prawa dostępu do informacji, prawa do nauki, pracy czy też dostępu do dóbr kultury. Dostępność serwisu internetowego oznacza możliwość swobodnego korzystania z publikowanych na nim treści wszystkim użytkownikom, bez względu na posiadane ograniczenia. Wieloletnie zapomnienie lub wręcz ignorowanie potrzeb ludzi z różnymi ograniczeniami spowodowało powstanie barier, które ciężko jest pokonać osobom niepełnosprawnym. Budynki posiadające wszędzie schody, zbyt wąskie drzwi w środkach komunikacji miejskiej, szkoły kompletnie nieprzystosowane do uczniów niepełnosprawnych, brak dostępu do informacji w serwisach internetowych są tylko kilkoma przykładami tego zaniedbania. W dzisiejszych czasach szeroko rozumiana dostępność coraz bardziej zyskuje na znaczeniu – buduję się windy, wymienia lub przystosowuje środki transportu. Świat wirtualny posiada również swoje bariery, które utrudniają korzystanie z jego dóbr osobom niepełnosprawnym. Powstające wciąż zapisy odnoszące się do dostępności w aktach prawnych różnej rangi starają się naprawić błędy spowodowane latami zaniedbań ze strony osób odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji w sieci. Prawo międzynarodowe i unijne jednoznacznie wskazuje wagę uniwersalnej dostępności w rozwoju nowoczesnych technologii internetowych. W treści pracy szczególną uwagę poświęcono najczęściej występującym błędom w budowie serwisów internetowych oraz przedstawieniu barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne podczas korzystania z Internetu. Felieton artykułów zawiera opis wielu grup osób niepełnosprawnych, ponieważ dobre zrozumienie idei dostępności stron internetowych wymaga poznania rodzajów niepełnosprawności oraz ich wpływu na sposób interakcji z komputerem. W pracy podkreślono wagę uniwersalnej dostępności nie tylko w kontekście osób niepełnosprawnych, lecz wszystkich użytkowników Internetu bez wyjątku. Przedstawiony zbiór zasad oraz dobrych praktyk, powinien być wzorem i wskazówką dla osób zajmujących się projektowaniem serwisów internetowych.